Wonen

Dit unieke woon/werk-complex met een sociale en ecologische visie is mogelijk gemaakt door de tomeloze inzet van bewoners. Het is een unieke locatie in het oude centrum van Den Haag, waar het heerlijk is om te wonen.
Binnen de Waterspin kun je wonen in een huur of in een koop huis. De koophuizen gaan via de algemene weg en komen op de huizenmarkt. Voor informatie kun je tevens contact opnemen met de VVE (vve@dewaterspin.nl).

De huurhuizen zijn sociale huurwoningen en het verhuur daarvan loopt via Stichting Beheer de Waterspin.
Stichting Beheer de Waterspin heeft met Vestia een  beheerovereenkomst gesloten, wat inhoudt dat  de Waterspin het beheer in eigen handen heeft. Hierdoor gaat het verhuren van een woning via de Waterspin en niet via Vestia. Mocht je geïnteresseerd zijn, dan kun je een mail sturen naar: stichtingbeheer@dewaterspin.nl
Lees nog wel even het onderstaande.

Zoals al duidelijk is, is duurzaam wonen en leven van groot belang binnen de Waterspin. Van onze bewoners verwachten wij hier affiniteit mee te hebben en er rekening mee te houden in de huishouding.

Toewijzingscommissie

Wanneer er een geschikte woning vrijgekomen is, neemt de toewijzigingscommissie contact met je op. Je wordt dan uitgenodigd voor een gesprek.De toewijzingscommissie draagt een kandidaat voor aan de ledenvergadering en vervolgens aan Stichting Beheer de Waterspin. De huurovereenkomst wordt afgesloten met Stichting Beheer de Waterspin.

Huur en servicekosten

Je huurbedrag bestaat uit de kale huur en servicekosten. De servicekosten worden onder andere besteed aan riool-en glasverzekering en aan energie, water, onderhoud en schoonmaak van gemeenschappelijke ruimten.
Ieder jaar wordt de huur door Vestia verhoogd volgens de wettelijke norm.

Lidmaatschap Vereniging De Waterspin.

Daarnaast verwachten we van onze bewoners dat ze lid worden van de Vereniging De Waterspin. Het lidmaatschap heeft allerlei voordelen, zoals het wassen in de gezamenlijke, ecologische wasmachineruimte, het plaatsen van je fiets in het fietsen hok en het gebruik maken van de algemene overdekte ruimte, genaamd ‘De Alcatraz’.  Met het lid worden onderschrijf je de doelstellingen van De Waterspin en krijg je het recht om mee te beslissen. Tevens wordt er van je verwacht dat je actief deelneemt aan de werkgroepen in De Waterspin.