Ecologisch

Bekijk hier ook tips en informatie of onder het kopje werkgroepen > werkgroep ecologie.

Ecologie is een hoog goed in de Waterspin. Wij maken onder andere gebruik van een rietvijver, een gemeenschappelijke wasmachine ruimte, een regenwatersysteem, geo-stones, een warmtepomp en doen aan afvalscheiding en hebben een composthoop.

Werking van de rietvijver

De Waterspin is water besparen! Een gemiddelde wasmachine gebruikt per wasbeurt 50 tot 70 liter water. Voor een klein gezin is dat 15.000 liter schoon drinkwater per jaar. In de Waterspin wordt het waswater niet door het riool gespoeld, maar met een helofytenfilter, via de rietvijver gezuiverd en weer opnieuw gebruikt. Dit gaat als volgt: Het gebruikte waswater komt eerst in een vetafscheider terecht, waarin de grove delen bezinken. Vervolgens komt het water in een pompput waarvan de pomp wordt bediend door de schakelkast die links boven de machines hangt. Vanuit deze put wordt het water naar het rietveld gepompt. De wortels van de rietplanten (helofyten) zorgen in combinatie met de samenstelling van de bodem (zand, stro en kiezels) voor het effectief reinigen van het vuile water, dat vervolgens weer als schoon water voor een volgende was kan worden gebruikt.

Behalve waterbesparing is er tevens een klein financieel voordeel doordat het (ecologische) wasmiddel gezamenlijk wordt ingekocht. Uiteraard levert het besparen van water op termijn ook een kostenbesparing op.

Gemeenschappelijke wasmachineruimte

In de wasmachineruimte staan twee wasmachines die wassen met gezuiverd water uit de rietvijver en een wasmachine die is aangesloten op leidingwater. Tevens is er een (gasgestookte) wasdroger door een aantal bewoners gekocht. Iedereen kan deze machine gebruiken.

Nieuwe bewoners worden natuurlijk uitgenodigd om hun was te doen in de wasmachineruimte! Het is niet alleen ecologisch, maar bespaart natuurlijk ook ruimte in de eigen badkamer, en… geen kopzorgen meer over de aanschaf en het onderhoud van een eigen wasmachine!

Regenwatersysteem

Toiletten zijn, na de douche, de grootste waterverbruiker in huis: een gemiddeld huishouden verbruikt voor het toilet bijna 30.000 liter per jaar. In de Waterspin worden de toiletten in de woningen gespoeld met regenwater. Hierdoor is het drinkwaterverbruik een stuk lager dan in een ‘standaard’ woning. Er wordt zo meer dan de helft aan drinkwater bespaard. In de huurwoningen is dat zelfs meer dan 90 procent, omdat het opslagreservoir daar het grootst is.

Het regenwater dat van de daken wordt afgevoerd, wordt (via de regenpijpen) opgevangen in twee grote reservoirs die -onder de grond- in de Waterspintuin zitten. De putdeksels daarvan zijn te zien tussen het gras in de tuin. Vanuit de tank wordt het water via een pomp naar de toiletten gepompt. Als het een tijdje niet heeft geregend en de reservoirs bijna leeg zijn, worden deze reservoirs bijgevuld met drinkwater, zodat er altijd genoeg water is om de toiletten door te spoelen.

Zuinig je toilet doorspoelen

In de Waterspin zijn verschillende stortbakken in omloop: bijvoorbeeld stortbakken met twee knoppen: één voor een grote spoelbeurt en één voor een kleine, en stortbakken waarvan de knop terug kan worden geduwd voor een kleine spoeling. Door bij de ‘kleine boodschap’ met minder water te spoelen, hoeft de regenwaterpomp minder te draaien en blijft er meer regenwater over voor andere spoelingen.

Geo-stones

Tevens heeft de Waterspin waterdoorlatende straatstenen, zogenaamde geostones (de stenen in de steeg); zij zorgen ervoor dat het regenwater niet in het riool verdwijnt, maar terecht komt in de bodem. Daardoor wordt schoon regenwater niet in het overbelaste riool gestort.

Verwarming van de woningen

In de Waterspin is door Eneco een nieuw soort, energiezuinig verwarmingssysteem toegepast, de warmtepomp. Dit systeem maakt gebruik van warmte uit het grondwater om het water voor de verwarming en het warme tapwater op te warmen.

De warmtepomp vervangt de gebruikelijke CV-ketel en geiser in de woning. De warmte die je gebruikt, wordt gemeten met een Giga Joules meter (voor de verwarming) en via de warmwatermeter (voor het warme tapwater). Door de zeer goede isolatie van de huizen, hoeft de temperatuur van het water voor de centrale verwarming niet hoger te zijn dan 40 à 45˚C om de woning, ook bij vorst, op een aangename temperatuur te houden. Deze temperatuur is een stuk lager dan bij gewone radiatoren en energiezuiniger. Het duurt (bijvoorbeeld na een vakantie) wel langer om een koud huis op temperatuur te krijgen. Inmiddels wordt het water extra verwarmd tot ongeveer 60˚C (vanwege legionella-gevaar) met gasgestookte geisers die in de Enecohokken staan.

De warmtepomp werkt als volgt:

Overal in onze omgeving is warmte aanwezig die onbruikbaar is, omdat de temperatuur te laag is. Voorbeelden zijn de buitenlucht, ventilatielucht uit gebouwen, oppervlaktewater, de bodem en afvalwarmte uit de industrie. Met een warmtepomp is het mogelijk om deze warmte op een efficiënte manier op te waarderen naar een bruikbaar temperatuurniveau. Zoals een gewone pomp water van een laag naar een hoog niveau kan pompen, zo pompt een warmtepomp warmte van een laag naar een hoog niveau. Op dit niveau is de warmte bruikbaar. In de Waterspin maken we gebruik van de warmte van het grondwater op zo’n 25 meter diepte, die daar ongeveer 13ºC is. Er zijn veel verschillende soorten warmtepompen, maar de werking komt in principe altijd op hetzelfde neer. In een zogenaamde compressiewarmtepomp vinden drie stappen plaats:

  1. Een vloeistof waarvan het kookpunt lager ligt dan de temperatuur van de omgeving dient als transportmiddel van de warmte. Onder invloed van de warmte die onttrokken wordt uit de bodem, verdampt de vloeistof (dit verschijnsel is ook waar te nemen wanneer men de huid nat maakt en erop blaast. Dit voelt koud aan, omdat het water wil verdampen en energie onttrekt aan de huid).
  2. De verdampte vloeistof wordt vervolgens samengedrukt door een compressor. Hierdoor stijgt de temperatuur van de damp (dit verschijnsel treedt ook op bij het oppompen van een fietsband. De onderkant van de pomp kan dan behoorlijk warm worden).
  3. Ten slotte wordt de damp gecondenseerd tot een vloeistof. Bij deze overgang van damp naar vloeistof komt warmte vrij. De vrijkomende warmte is bruikbaar, omdat de temperatuur van de vloeistof nu hoger is dan bij de start van het proces. De vloeistof wordt door de compressor naar de verdamper gepompt, waar het proces weer van voren af aan begint.

Serres

De serres in de nieuwbouwwoningen zijn er als warmte- en koudebuffers. Het dubbelglas bevindt zich dan ook aan de binnenkant, de kamerzijde, van deze serres. In de zomer wordt het in de serre erg warm maar daardoor blijft de woonkamer heerlijk koel. In de winter is de serre veel kouder dan de woonkamer waardoor een extra isolatie ontstaat.

Afvalscheiding

Het belang van het scheiden van huisafval is bekend, daarom scheiden wij het afval zoveel mogelijk. Papier wordt één keer per maand apart opgehaald. Glas gaat naar de glasbak en chemisch afval in de milieubox. Batterijen moeten apart bij winkels en supermarkten worden ingeleverd. Tevens maken wij gebruik van de composthoop in onze eigen tuin, onder andere omdat we deze compost heel goed in de eigen tuin kunnen gebruiken.

De Composthoop

Tegenover het kippenhok staat een grote compostbak met 3 vakken. In het linkervak kan composteerbaar GFT-afval, in de rechterbak rijpt het GFT-afval van het jaar ervoor tot goede compost. Het middelste vak moet leegblijven voor doorluchting. In de loop der jaren zijn onze compostbakken goede winterslaapplaatsen geworden voor kikkers en padden.

Rijpe compost van GFT-afval is een uitstekende bodemverbeteraar voor elke bodem. De voordelen op een rijtje:

  • De warmtehuishouding van de bodem verbetert, waardoor het seizoen wordt verlengd.
  • De vochthuishouding van de bodem verbetert; er kan meer vocht vastgehouden worden, waardoor de planten minder snel last hebben van droge perioden; overtollig vocht wordt gemakkelijker afgevoerd waardoor er in natte perioden minder snel plassen ontstaan.
  • De doorluchting van de bodem wordt beter en de structuur  evenwichtiger.
  • Er ontstaat een gevarieerder en gezonder bodemleven.
  • GFT-afval verbranden in plaats van composteren kost energie en er gaan belangrijke grondstoffen verloren. Ter plekke composteren spaart vervoer uit.

Een mooi gebouwde, goed onderhouden composthoop is een sieraad voor de tuin in ecologisch, milieutechnisch, opvoedkundig en esthetisch opzicht.

De gemeente Den Haag haalt om financiële redenen sinds april ’14 geen GFT-afval meer op in het centrum. Dat maakt dat wij genoodzaakt zijn ons GFT-afval dat niet op de composthoop kan, in de vuilniszak te doen.