De Waterspin

deed mee aan de Gemeenschappelijk Wonen Dag

Slide 1

Ecologisch

Ecologie is van groot belang in de Waterspin. Wij richten ons in eerste instantie op waterbesparing. Zo maken we gebruik van een helofytenfilter voor de gemeenschappelijke wasmachineruimte, de bestrating is van geo-stones, voor de toiletspoeling wordt regenwater gebruikt. Verder hebben we een composthoop, scheiden we natuurlijk ons afval en blijven we bezig om energiebesparing te realiseren.

Duurzaam

Waterbesparing: we maken gebruik van een helofytenfilter voor de gemeenschappelijke wasmachineruimte, voor de toiletspoeling wordt regenwater gebruikt.de bestrating is van geo-stones, Energiebesparing: we waren tot enige jaren geleden een voorbeeldproject van Eneco met onze warmtepomp. Bij de bouw is duurzaam materiaal gebruikt. De tuin: wordt duurzaam beheerd door bewoners.

Samen

Dit unieke woon/werk-complex met een sociale en ecologische visie is mogelijk gemaakt door de tomeloze inzet van bewoners. Het is een unieke locatie in het oude centrum van Den Haag, waar het heerlijk is om te wonen. Voor verdere informatie klik op onderwerpen in de bovenstaande balk.

Actief

Van alle leden van de Waterspin wordt een actieve bijdrage verwacht aan het beheer van het complex. Hetzij door actieve deelname aan een werkgroep of in een van de besturen, hetzij door het uitvoeren van klussen in de tuin of in een gemeenschappelijke ruimte.

From The Blog

Een woonproject in het centrum van Den Haag met als thema duurzaam wonen en leven in een stedelijke omgeving.