Werkgroepen

Van alle leden van de Waterspin wordt een actieve bijdrage verwacht aan het beheer van het complex. Hetzij door actieve deelname aan een werkgroep of in een van de besturen, hetzij door het uitvoeren van klussen in de tuin of in een gemeenschappelijke ruimte. Hieronder staan enkele werkgroepen beschreven. Naast deze bestaande werkgroepen, zijn er tijdelijke werkgroepen, zoals de feestcommissie voorafgaand aan bijvoorbeeld het zoveel jarig bestaan van de Waterspin. Nieuwe initiatieven zijn van harte welkom.

Alcatraz

Alcatraz is de binnentuin die zich bevindt in de voormalige meterwerkplaats van de Duinwaterleiding bij de huurwoningen nr.116 t/m 142. Hier vindt ook de ALV plaats. Het beheer wordt door 1 persoon gedaan. Voor grote taken/evenementen zal een ad hoc werkgroep in het leven geroepen worden. Deze ruimte is een beperkt aantal keren per jaar te huur voor vergaderingen en feesten.

Tuin

De tuinwerkgroep houdt zich bezig met het groen in de Waterspin. Zij organiseert regelmatig een algemene tuindag voor de grote klussen en voert kleinere klussen zelf uit, vaak samen met andere bewoners. In overleg met de werkgroep Wasmachineruimte werkt de tuingroep mee aan het onkruidvrij maken van het helofytenfilter (de rietvijver).
De siervijver is een belangrijk element voor het evenwicht in de tuin en wordt eveneens door de tuingroep in de gaten gehouden. Voer de vissen niet en zet geen vissen uit in verband met overdraagbare ziektes en overbevolking. Alles wat onbedoeld in de vijver belandt doet schade aan het ecologisch evenwicht.
Er is een compostbak tegenover het kippenhok die door de tuinwerkgroep wordt beheerd. Iedereen kan hier zijn groente- en fruitafval in kwijt, maar let wel op of het geschikt materiaal is. Kijk onder het kopje Tuin voor een lijst over wat wel, beperkt of niet in de compost bak mag, of klik hier. De kippen worden door een bewoner verzorgd; wil je ze wat extra’s geven dan alleen groenvoer.

Moestuintjes

Achter de nieuwbouw zijn 8 moestuintjes gerealiseerd. Er zijn 8 huishoudens die een bak bezitten en deze onderhouden.

Wasmachineruimte

Op een centrale plek op ons terrein, achterin de voormalige dienstwoningen, is een milieubewuste wasruimte gerealiseerd, met als uitgangspunt het besparen van kostbaar drinkwater. De wasmachine-werkgroep zorgt voor het onderhoud van het systeem, het oplossen van storingen en het schrijven en innen van de rekeningen. In de prijs van een wasbeurt zijn onder meer de kosten van energie, water, waspoeder (ecologisch) en afschrijving opgenomen.

Fietsenstalling

Groep die zich bezighoudt met de indeling van de huurdersfietsenstalling. Jaarlijks wordt geïnventariseerd door de betreffende commissie wie zijn/haar fiets wil stallen. De overgebleven plaatsen worden toegewezen aan de bewoners van de koopwoningen. Tot op heden heeft iedereen, zowel huurder als koper, een plaatsje gekregen in de fietsenstalling.

Vuilnis

Deze groep zet de groenbakken en de grijze ijzeren container wekelijks buiten. In de groenbak gaan de dingen die niet op de composthoop mogen. Deze gaat op dezelfde dag als de losse vuilniszakken naar buiten (nu is dat maandagavond na 22.00 uur). De grijze container is alleen in noodgevallen voor vuilniszakken; niet voor grofvuil. Deze bak moet dinsdagavond (na 22.00 uur) naar buiten.

Toewijzingscommisie

De Toewijzingscommissie beheert de wachtlijst van de huurwoningen in de Waterspin en wijst deze toe aan de meest geschikte kandidaat. Een belangrijk argument is de bereidheid actief te zijn in de Waterspin (ook bij interne verhuizingen). In deze commissie zitten tevens de mensen die de oplevering, inspectie en de overname regelen.

Mop Squad

Dit is een werkgroep die roulerend, per oproep, bij activiteiten het Alcatraz stofzuigt en dweilt.

Welkomstcomité

Groep die nieuwe bewoners verwelkomt en wegwijs maakt in de Waterspin.

Werkgroep website

Deze werkgroep beheert de website. Voor problemen en/of vragen mail naar webmaster@dewaterspin.nl

Klein onderhoud

Deze werkgroep houdt zich bezig met onderhoud in de algemene ruimten, zoals lampen, sloten, hekwerk en kleine reparaties.